Enviro

enviro-100_5801Čisté životné prostredie je nutnou podmienkou pre šťastný a zdravý vývoj každého človeka. Každý rozumný človek vie, ľudia by sa nemali snažiť ho meniť, ale chrániť a rozvíjať to príroda po milióny rokov vytvorila. Voda, vzduch, pôda, fauna a flóra sú existenčne vzájomne prepojené a na ich rovnováhe závisí aj nás život. Našou snahou je naprávať škody tam, kde bola táto rovnováha narušená a hľadať riešenia, ktoré budú v súlade s prírodou a nebudú ju poškodzovať.

Ponúkame Vám nasledujúce služby:

analýzu a plán obnovy pôdy,

návrh proti záplavových opatrení,

vypracovanie analýz a štúdií uskutočniteľnosti,

poradenstvo a sprostredkovanie služieb v oblasti obnovy a ochrany životného prostredia.