Energo

energo-100_5689Šetrenie a efektívne využívanie energií sa stalo heslom dnešnej doby. Žiaľ častejšie sú to len prázdne slová než skutky. Rozvoj populácie a rozvoj technologickej úrovne si žiada čoraz viac energie. Neuvážené a často aj hlúpe riešenia v tejto oblasti vedú k drancovaniu planéty a k vážnemu poškodzovaniu planéty, na ktorej žijeme. Hlavným a jediným podstatným energetickým zdrojom sú fosílne palivá, ktorých zásoby sa už nebezpečne rýchlo stenčujú a ich dobývanie je čoraz ťažšie. Je nám jasné, že chovanie korporácií, ktorých jedinou motiváciou je zisk nedokážeme ovplyvniť a preto sa svojou činnosťou zameriavame na domácnosti, malých a stredných podnikateľov a obce.

Ponúkame Vám nasledujúce služby:

vypracovanie energetického auditu,

vypracovanie plánu optimalizácie spotreby, efektivity využitia energií,

analýzu a identifikáciu optimálnych energetických zdrojov,

vypracovanie ucelených projektov a žiadostí o dotáciu na ich realizáciu.