Elektro

elektro-100_4959Elektrická energia je v súčasnosti hlavným energetickým zdrojom a zrejme ním ešte pár desaťročí aj zostane, napriek mnohým úspechom v oblasti rádiofotoniky. Človek je tvor pohodlný a snaží sa všetkými možnými spôsobmi uľahčiť si prácu. Obklopili sme sa mnohými elektrospotrebičmi, z ktorých mnohé využívame tak zriedkavo, že ich vlastne ani nepotrebujeme. Vytvorili sme si mnoho mylných predstáv, ktoré negatívne ovplyvňujú naše rozhodovanie. Ako napríklad predstava o tom, že nižší výkon musí vždy znamenať aj nižšiu spotrebu. Často si zbytočne komplikujeme život a prehliadame jednoduché riešenia problémov.

Ponúkame Vám nasledujúce služby:

vypracovanie analýz a auditov elektrických sietí a systémov,

vypracovanie plánu optimalizácie spotreby, efektivity využitia elektrickej energie,

analýzu a identifikáciu optimálnych energetických zdrojov,

vypracovanie ucelených projektov a žiadostí o dotáciu na ich realizáciu.