Eko

Slovo eko je stále častejšou súčasťou prídavných mien, ktoré na nás chrlia média a verejné inštitúcie. Pojem ekologický prístup je v tomto zmysle asi tým najpodstatnejším. V mnohých oblastiach ľudskej činnosti je takýto prístup jediným možným riešením. Jednou z takých oblastí je aj odpadové hospodárstvo, na ktoré sa naša spoločnosť zameriava. Odpadové hospodárstvo sa už dávno stalo dôležitou oblasťou, ktorá významne ovplyvňuje náš život. Obce, podnikatelia, ale aj domácnosti sú vzájomne prepojenou súčasťou tohto hospodárstva. Legislatívne normy a predpisy nám predpisujú zvyšovať podiel triedených odpadov a prostredníctvom prevencie vzniku odpadov znižovať ich celkové množstvá. V slovenských obciach boli zavedené rôzne systémy zberu a úpravy odpadov, z ktorých je väčšina absolútne neefektívna. Obce takto prichádzajú o množstvo finančných prostriedkov, ktoré doslova končia na skládke.

 

V tejto oblasti Vám ponúkame nasledujúce služby:

analýzu a vypracovanie plánu optimalizácie zberu a úpravy odpadov,

komplexné zabezpečenie realizačných projektov zameraných na odpadové hospodárstvo,

spracovanie strategických dokumentov pre pôvodcov odpadu,

poradenstvo a sprostredkovanie služieb v oblasti zberu, úpravy a zhodnotenia odpadov.